PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp về Nghị định số 31/2022/NĐ-CP
Thực hiện Công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất và khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngân hàng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Tiếp nhận thông tin qua số điện thoại đường dây nóng, qua địa chỉ email như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

1

Đoàn Thị Hạnh

Giám đốc

02093.872.348

0977.528.667

hanh.doanthi@sbv.gov.vn

2

Trương Thị Phương

Phó Giám đốc

02093.870.527

0983.445.188

phương.trươngthi@sbv.gov.vn

3

Đinh Ngọc Tùng

Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng

02093.870.526

0945.534.884

tung.dinhngoc@sbv.gov.vn

4

Hoàng Thị Hồng Chuyên

Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ

02093.872.349

0974.180.222

chuyen.hoanghong@sbv.gov.vn

Ngân hàng tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan theo địa chỉ: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, số 23, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ được thông báo kịp thời đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đối với phản ánh, kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ thông báo kết quả đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau khi có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Hương Lan