PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm tập trung sản xuất vụ xuân 2024
Ngay sau Tết Nguyên đán, người dân huyện Pác Nặm tập trung chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ đông để chuẩn bị diện tích cho sản xuất vụ xuân 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với cây vụ đông năm 2023, toàn huyện thực hiện được 97,6 ha, trong đó, cây ngô sinh khối thực hiện được hơn 11ha chủ yếu làm thức ăn cho gia súc, đã được thu hoạch; cây khoai tây thực hiện được trên 5 ha đang trong giai đoạn thu hoạch. Diện tích còn lại là cây rau màu với trên 83 ha.

Cùng với chăm sóc và thu hoạch cây vụ đông, huyện chỉ đạo các xã tập trung sản xuất vụ xuân. Theo kế hoạch gieo trồng của huyện, cây lương thực có hạt vụ xuân phấn đấu trồng 2.433 ha, trong đó cây lúa là 794 ha, cây ngô 1.639 ha. Tính đến nay, toàn huyện đã thực hiện làm đất đạt khoảng trên 91% diện tích, số diện tích còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Vụ xuân năm nay, huyện chỉ đạo cơ cấu giống bao gồm các giống lúa như: Khang dân 18, lúa Japonica VAAS16 (QJ4), Japonica J02, Hà Phát 3, HDT10, BQ, CNC11, Nhị ưu 838,27P31, Ly2099, LP1601, Syn 98, Đại dương 1, Việt lai 20, Sán ưu 63. Huyện tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo mạ xung quanh tiết lập xuân (mùng 4/2 dương lịch); đến thời điểm hiện tại, diện tích gieo mạ đảm bảo cấy cho 553,2 ha. Huyện phấn đấu cấy tập trung trong tháng 2, đầu tháng 3, kết thúc gieo cấy trước ngày 15/3/2024.


Người dân xã Nhạn Môn làm đất cơ bản đảm bảo diện tích sản xuất vụ xuân 2024

Đối với cây ngô, diện tích ngô ruộng và ngô soi bãi hiện nay đã gieo trồng được 138 ha, cây ngô đồi hiện nay đang xử lý thực bì.

Để đảm bảo tưới tiêu trong sản xuất, UBND huyện đã ban hành phương án phòng chống hạn vụ xuân năm 2024, trong đó xác định diện tích có nguy cơ bị hạn là trên 78 ha tại 10/10 xã; đồng thời chỉ đạo sửa chữa, nạo nét kênh mương, hạn chế thất thoát nguồn nước và chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp diện tích sản xuất…

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ giống, phân bón cho cây trồng, UBND huyện đã chỉ đạo Nhân dân đăng ký giống cây trồng vụ xuân năm 2024, chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra các cửa hàng vật tư nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ vật tư cho sản xuất, phấn đấu đảm bảo về năng suất, sản lượng theo kế hoạch./.

Hương Lan