PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới
“Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những phong trào thi đua yêu nước trọng tâm được đẩy mạnh thực hiện trong nhiều năm nay. Năm 2023, phong trào thi đua này được triển khai mạnh mẽ hơn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ về nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo tinh thần nghị quyết Trung ương đã đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân thôn Khuổi Thao, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) chỉnh trang đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp,
 góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi

Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả, điển hình là các phong trào, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “5 không 3 sạch”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo”; “Cựu Chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”; “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Các tổ chức hội, đoàn thể đã tích cực vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia phát triển các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 184 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 18 sản phẩm 4 sao và 165 sản phẩm 3 sao. 

Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể vận động Nhân dân tích cực đóng góp ngày công, góp tiền, hiến đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tham gia vào các tổ tự quản về an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, vận động Nhân dân hiến được hơn 203.627m2 đất rừng, đồi; đóng góp 12.172 ngày công, 345 triệu đồng để làm đường nông thôn, sân nhà văn hóa,…; đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa; chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, sân, vườn, ngõ sạch đẹp, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đóng góp tiền và ngày công giúp đỡ xã Bành Trạch (Ba Bể) xây dựng nông thôn mới

Các cơ quan, đơn vị tham gia khối thi đua của tỉnh tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó đã tổ chức lao động, góp hàng trăm ngày công, huy động đóng góp được hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông nông thôn, công trình điện thắp sáng, giúp đỡ sửa chữa, làm nhà ở cho hộ nghèo...

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1 đơn vị cấp huyện (thành phố Bắc Kạn) đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 63 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 12,38 tiêu chí/xã. Dự ước đến hết năm 2023, tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tân Tú (Bạch Thông); Nam Cường, Bằng Lãng, Lương Bằng, Đồng Lạc (Chợ Đồn); nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 28 xã và có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Nông Thượng thuộc thành phố Bắc Kạn và xã Đồng Thắng thuộc huyện Chợ Đồn./.

BH