PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X
Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh về vấn đề xây dựng trụ sở làm việc cấp xã và tồn tại trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp tuyến đường tỉnh 258B.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

 1. Cử tri Hoàng Thị Hồng Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới kiến nghị: “Bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc thị trấn Đồng Tâm”.

2. Cử tri Lý Thị Hương, Phó Chủ tịch HĐND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm phản ánh: “Việc thi công sửa chữa,  nâng cấp tuyến đường tỉnh 258B đoạn qua xã Nghiên Loan không đảm bảo kỹ thuật. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, chấn chỉnh việc thi công”.

Theo đó, sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời các cử tri tại Công văn số 2301/SKHĐT-TH và Công văn số 2306/CV-BQLDA ngày 29/11/2023./.

DT