PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tân Tú vượt khó xây dựng nông thôn mới
Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông là một trong 9 xã trên địa bàn tỉnh nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Quyết tâm vượt khó hoàn thành mục tiêu đề ra, xã Tân Tú tiếp tục củng cố các tiêu chí đã đạt và nỗ lực hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo quy định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhà văn hóa thôn Nà Phát đang được xây dựng mới 

Chung sức đồng lòng

Theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH 14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Kạn, xã Tân Tú hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa hai xã Tân Tiến và Tú Trĩ trước đây.

Trước khi sáp nhập, xã Tân Tiến cũ đã về đích NTM năm 2018, có cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, tổ chức sản xuất, giáo dục... được đầu tư trong nhiều năm và đã phát huy hiệu quả, diện mạo nông thôn và đời sống tinh thần, vật chất của người dân địa phương có chuyển biến tích cực.

Sau sáp nhật, tính đến thời điểm tháng 4/2022, xã Tân Tú mới đạt 12/19 tiêu chí NTM, có 7 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo ông Triệu Quốc Toản - Chủ tịch UBND xã, bên cạnh những thuận lợi cũng còn những khó khăn như việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân còn manh mún nhỏ lẻ, chưa tạo thành hành hóa để học tập và nhân ra rộng. Việc huy động nguồn vốn, nguồn đóng góp từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đầu tư xây dựng NTM rất hạn chế, trên địa bàn xã không có các doanh nghiệp hoạt động, chưa thu hút được nhà đầu tư và cơ quan doanh nghiệp ủng hộ hỗ trợ. Trên địa bàn xã còn có 5 thôn đặc biệt khó khăn là Cốc Bây, Nà Phát, Quan Làng, Nà Xe, Bản Mới; 8 thôn còn lại khi triển khai các công trình xây dựng gặp khó khăn trong công tác đối ứng của người dân, nhất là khi có thôn thực hiện 3 - 4 công trình trong năm.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung cao độ cho công tác này. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh nội lực của Nhân dân. Chính vì vậy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng người dân trên địa bàn xã Tân Tú đều đồng thuận cao, tích cực chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành các tiêu chí NTM.

Quyết tâm về đích nông thôn mới

Tính đến tháng 4/2022, xã Tân Tú đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM, năm 2022, xã Tân Tú đã nỗ lực hoàn thành 7/19 tiêu chí chưa đạt và củng cố, duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn ngay từ những tháng đầu năm.

Ông Triệu Quốc Toản - Chủ tịch UBND xã cho biết, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban Quản lý xã đã rà soát đánh giá trên cơ sở các tiêu chí để xây dựng phương án triển khai thực hiện từng tiêu chí, đồng thời ban hành các kế hoạch thực hiện tới cán bộ đảng viên và Nhân dân trên toàn xã. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã luôn bám sát các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện.

Xác định mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị sản xuất. Trong năm 2022, xã tăng cường triển khai các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm như: Mô hình sản xuất lúa hàng hóa, Dự án chăn nuôi lợn sinh sản bản địa, thực hiện các dự hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 đã đạt 39,15 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 12,77%.

Triển khai thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trên địa bàn xã, nhiều công trình xây dựng cơ bản đã khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh. Trong năm 2022, nỗ lực hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xã đã nâng cấp, sữa chữa lại nhà văn hóa xã đảm bảo diện tích; 11/13 thôn có nhà văn hóa, 2 thôn đang xây mới nhà văn hóa để đảm bảo diện tích, chỗ ngồi; 12/13 thôn có sân thể thao riêng phục vụ nhu cầu rèn luyện và vui chơi của Nhân dân.

Đảm bảo môi trường sạch - đẹp, ở một số khu dân cư tập trung, các hộ dân tự tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, ngõ cổng. Các thôn thường xuyên huy động Nhân dân phát dọn đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp đảm bảo đường thông, hè thoáng. Hội Phụ nữ xã đã chỉ đạo trồng các đoạn đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản tại các thôn trên địa bàn xã. Các hộ gia đình cá nhân tự thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hằng ngày theo quy định. Ngoài ra, các hộ gia đình tự xử lý rác thải theo hình thức chôn lấp và xây lò đốt rác theo mô hình nhóm hộ và hộ gia đình. Hệ thống thoát nước thải của các hộ gia đình chủ yếu là ống nhựa, mương xây, mương đất không có hiện tượng tù đọng, ngập úng. Đến nay, 85% số hộ trên địa bàn xã đảm bảo “3 sạch” theo nội dung Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm…

Nỗ lực vượt khó khăn, quyết tâm về đích NTM, đến nay, xã Tân Tiến đã đạt được kết quả đáng khích lệ, diện mạo nông thôn xã có nhiều đổi thay; đời sống Nhân dân được cải thiện. Qua rà soát, tự đánh giá, xã Tân Tú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Hiện nay, xã Tân Tú đang hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định các tiêu chí NTM của xã./.

Hương Dịu