PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn về đích một chặng đường

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phát huy thế mạnh của địa phương

 

Mặc dù thuộc thành phố, song các xã trên địa bàn vẫn là những địa phương thuần nông, vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm tập trung phát huy lợi thế về đất đai, nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, lồng ghép các chương trình, dự án, triển khai được 21 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại 02 xã Nông Thượng và Dương Quang, như: Mô hình phát triển sản xuất trồng cây nghệ nếp; mô hình trồng cây quế; mô hình trồng cây mít thái, chuối tây; mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thịt; mô hình thâm canh cây mơ vàng; mô hình liên kết sản xuất rau an toàn tập trung… Hiện nay, các mô hình sản xuất duy trì ổn định về quy mô sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Cùng với đó, thành phố cũng tích cực triển khai các giải pháp, đẩy mạnh phát triển được 39 hợp tác xã kiểu mới. Tích cực vận động các tổ chức sản xuất, các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), nhờ vậy, hiện thành phố Bắc Kạn là địa phương dẫn đầu trong thực hiện OCOP của tỉnh với  32 sản phẩm.

Ông Triệu Văn Nhúc - Chủ tịch UBND xã Nông Thượng cho biết: “Trong xây dựng nông thôn mới, chúng tôi xác định rõ những nội dung, tiêu chí mà địa phương có thể chủ động thực hiện. Trong đó luôn chú trọng thực hiện tốt nhóm tiêu chí phát triển kinh tế, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đã tập trung chỉ đạo, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động người dân chăm sóc, mở rộng diện tích trồng cây lâm nghiệp; khuyến khích bà con trồng ngô xuống ruộng phục vụ phát triển chăn nuôi, đào ao nuôi cá, chuyên canh các loại rau, củ, quả... Hiện Nông Thượng có trên 500 ha quế; gần 80 ha cây cam, quýt, ổi, mơ và hơn 15 ha diện tích ao nuôi thủy sản…”.

 

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn đã quan tâm chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Giáo dục - đào tạo, y tế, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng theo hướng chuẩn hóa; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp và luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh. An sinh xã hội được chăm lo; dân chủ xã hội được mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, củng cố vững mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong nông thôn mới

 

Bộ mặt nông thôn thay da, đổi thịt, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đó là minh chứng thể hiện sự nỗ lực vượt khó cùng với những bước đi, cách làm đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là người dân.

 

Người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, vì vậy, thành phố luôn xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, từ đó tạo thống nhất về nhận thức, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đồng thuận của Nhân dân. Đồng thời, người dân được tạo điều kiện tham gia ý kiến trong xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình.

 

Đồng chí Dương Hữu Bường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhận định, thành quả hôm nay của thành phố có sự đóng góp rất lớn, rất quan trọng của Nhân dân. Hầu như các nhà họp thôn trên địa bàn được xây dựng đều có nguồn xã hội hóa; hay khi thực hiện các tuyến đường giao thông, Nhân dân đều đồng thuận hiến đất giải phóng mặt bằng... là minh chứng rất cụ thể.

 

11 năm qua, nhờ làm tốt phong trào “Dân vận khéo”, Nhân dân trên địa bàn thành phố đã tự nguyện  đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, hội viên phụ nữ của thành phố đã tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công và hiện vật để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trường học, nhà văn hoá thôn và các công trình sản xuất, dân sinh.... Tổng nguồn huy động từ Nhân dân là trên 7,6 tỷ đồng, chiếm 6,68% tổng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới của thành phố.

 Bước tiến dài trên chặng đường xây dựng nông thôn mới

 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cùng với sự đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, thành phố Bắc Kạn đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Trong vòng 11 năm qua, thành phố đã bước được một bước tiến dài trên chặng đường xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp khác nhau, đặc biệt trên cơ sở phân tích hiện trạng đã xác định lộ trình về đích cho các xã phù hợp với điều kiện, tình hình, qua đó có cách làm, cách đầu tư phù hợp trên quan điểm kết quả đạt được phải thực chất…

 

Nếu như năm 2013, thu nhập bình quân của 2 xã Nông Thượng và Dương Quang chưa đạt 18 triệu đồng triệu đồng/người/năm; xã Dương Quang đạt 8/19 tiêu chí và xã Nông Thượng đạt 7/19 tiêu chí, trong đó chưa có xã nào đạt tiêu chí về giao thông, chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… Thì đến nay, 100% đường xã, liên xã, đường đến thành phố được kiên cố hóa; trên 72% các tuyến đường trục chính liên thôn được kiên cố hóa, đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch sẽ đạt trên 71%; trên 82% số kênh mương được kiên cố hóa; cơ sở vật chất văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư; đến hết năm 2020, thu nhập bình quân của 2 xã Nông Thượng và Dương Quang đạt 38,45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,4%.

Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới được xác định là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, không cho phép tâm lý chủ quan, tự mãn với kết quả đã đạt được. Trong giai đoạn 2020 - 2025, thành phố Bắc Kạn xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhất là phấn đấu xây dựng 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu, những năm tiếp theo, thành phố Bắc Kạn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

 

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Dương Hữu Bường cho biết: “Để về đích xã nông thôn mới nâng cao, thành phố đã rà soát, đánh giá từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện, trước mắt tập trung phát huy nội lực trong Nhân dân. Cùng với thực hiện tốt nhóm tiêu chí phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục vận động Nhân dân bảo vệ môi trường, tạo thói quen thường xuyên quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, sông, suối…, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, hình thành nếp sống văn minh tại cộng đồng khu dân cư.”./.

Thu Cúc