PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thêm xung lực thúc đẩy phát triển du lịch Bắc Kạn
Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sau gần 3 năm triển khai chủ trương trên, hoạt động du lịch đã có những chuyển biến và khởi sắc nhờ được tiếp thêm xung lực mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Huyện Chợ Đồn chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về du lịch vùng An toàn khu

Là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chợ Đồn được chọn là cứ địa cách mạng (An toàn khu Việt Bắc) cùng với Tân Trào (Tuyên Quang), Định Hóa (Thái Nguyên) tạo thành vùng tam giác An toàn khu của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam. Phát huy những tiềm năng, lợi thế đó, huyện Chợ Đồn đã ban hành Đề án quản lý và phát huy giá trị di tích di sản văn hóa gắn với phát triển huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện còn tổ chức và duy trì phiên Chợ đêm ATK; quan tâm về nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, không gian, kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên để xứng tầm với giá trị lịch sử, thế mạnh của huyện, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách thập phương. Đây là kết quả cụ thể trong triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU nhằm thu hút khách du lịch của huyện Chợ Đồn.

Nghị quyết số 18-NQ/TU xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Khu du lịch Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia; Khu du lịch hồ Nặm Cắt trở thành khu du lịch cấp tỉnh; mỗi huyện, thành phố trong tỉnh có ít nhất 1 điểm, khu du lịch được công nhận. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã hoàn thiện; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2025; chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai xây dựng Đề án phát triển du lịch, Đề án bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Trên cơ sở tiềm năng tài nguyên du lịch, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử - văn hóa… Cùng với đó, các đơn vị đang tích cực triển khai các dự án phục dựng và bảo tồn một số lễ hội, nghề truyền thống và những di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc để phục vụ hoạt dộng du lịch như: Lễ hội Lồng tồng Ba Bể, lễ hội Mù Là (Pác Nặm); Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông (Bạch Thông); Lễ hội Lồng Tồng Bằng Vân (Ngân Sơn); Lễ hội văn hóa Chợ tình Xuân Dương (Na Rì); Hội xuân ATK (huyện Chợ Đồn); cùng với đó là khai thác, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thành sản phẩm du lịch.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt và quyết định đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia 4 di sản của địa phương gồm hát Sli của người Nùng, nghệ thuật trình diễn Múa Bát của người Tày, Lễ cấp sắc của người Dao Tiền, Hát Ru của người Tày, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh lên 20 di sản.

Tỉnh duy trì tổ chức các sự kiện quảng bá thường niên để thu hút khách du lịch

Bên cạnh việc triển khai các dự án bảo tồn và phát huy một số lễ hội, nghề truyền thống và các di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch, tỉnh đang tham gia các nhóm liên kết phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc; nhóm liên kết phát triển du lịch các tỉnh Đông Bắc với Thành phố Hồ Chí Minh; nhóm liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Bắc Kạn và Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Bắc Kạn với thành phố Hà Nội. Từ đó, tỉnh tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp và hoạt động đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch thông qua tổ chức một số chương trình như Chương trình "Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể" năm 2022; Hội nghị xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch Bắc Kạn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình hoạt động Nhóm liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Đông Bắc… Tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại 43 sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch trong nước như: Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc”; Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, ITE Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Yên, Điện Biên; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc; đồng thời tổ chức các chương trình Farmtrip du lịch Bắc Kạn đã thu hút khoảng 320 công ty lữ hành du lịch, Hiệp hội Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước tham gia khảo sát, xây dựng tour, tuyến mới hấp dẫn và đưa tin về Khu du lịch Ba Bể, Khu di tích lịch sử ATK Chợ Đồn, Khu di tích lịch sử Nà Tu...

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch được quan tâm đầu tư, dần hoàn thiện tạo điều kiện thu hút, thúc đẩy đầu tư phát triển ngành du lịch, kết nối các tour tuyến du lịch trong khu vực các tỉnh Việt Bắc. Các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp, phát triển và thu hút được khách du lịch. Tổng lượng khách du lịch đến với Bắc Kạn là 694.072 lượt (đạt 67,2% so với mục tiêu năm 2025 của Nghị quyết), trong đó khách nội địa 684.741 lượt, khách quốc tế 9.331 lượt. Tổng thu từ khách du lịch là 486,8 tỷ đồng, đạt 48,6% so với mục tiêu năm 2025 của Nghị quyết.

***

Có thể nói, Nghị quyết số 18-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 đang được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống đã tạo thêm xung lực để du lịch Bắc Kạn bứt phá mạnh mẽ./.

Thu Trang