PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/03/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh vừa ban hành Thông báo Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn lập 1 bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử (nếu có) đến UBND cấp huyện, thành phố (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) để UBND huyện, thành phố xem xét và có văn bản đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh gửi Hội đồng.

Hồ sơ và sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn gửi về Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 qua Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn (số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) trước ngày 12/4/2022.

Thông tin về Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và các mẫu hồ sơ được đăng tải chi tiết tại địa chỉ http://congthuongbackan.gov.vn và http://xttmbackan.gov.vn./.

Nông Thị Cúc