PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Thông báo số 101/TB-STNMT ngày 22/7/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông tin về tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm như sau:

Loại khoáng sản

Tên mỏ, vị trí

khu vực

Diện tích

(ha)

Giá khởi điểm (G)

Bước giá (Bg)

Tiền đặt trước (triệu đồng)

Dự toán thăm dò (triệu đồng)

Đá vôi

Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

1,0

3%

0,3%

97,383

463

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo, tổ chức đấu giá có đủ điều kiện và có nhu cầu muốn tham gia nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, theo số điện thoại: 02093.872.002./.