PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
TỈNH ỦY BẮC KẠN

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

I. Thông tin chung

 

Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 

Điện thoại: 0209 3 870 718

 

Fax: 0209 3 870 115

 

Email: tinhuy@backan.gov.vn

 

II. Thường trực Tỉnh ủy


 

Bí thư Tỉnh ủy
Hoàng Duy Chinh

 


 

Phó Bí thư Tỉnh ủy
Phương Thị Thanh

 

III. Danh sách các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự A-B-C):

 

1. Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

 

2. Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

 

3. Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

4. Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

5. Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

6. Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

7. Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

8. Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

 

9. Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

 

10. Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

11. Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 

12. Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

13. Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

 

IV. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020-2025 (XẾP THEO THỨ TỰ A-B-C):

 

1. Hoàng Hà Bắc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương.

 

2. Dương Hữu Bường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

 

3. Lèng Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

 

4. Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

 

5. Vũ Đức Chính, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

 

6. Nông Bình Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

 

7. Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

 

8. Lương Văn Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

 

9. Hà Thị Đào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khóa XII.

 

10. Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

11. Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

12. Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

 

13. Đỗ Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

 

14. Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

 

15. Trần Công Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

16. Lê Văn Hội, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

 

17. Hà Sỹ Huân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ba Bể.

 

18. Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

19. Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

20. Hà Thị Liễu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

 

21. Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

22. Đồng Văn Lưu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông.

 

23. Tạc Văn Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế.

 

24. Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

 

25. Vi Văn Nghĩa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

26. Nông Quang Nhất, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

27. Hoàng Thanh Oai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

28. Triệu Thị Thu Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

 

29. Ma Thế Quyên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

30. Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

 

31. Bàn Văn Thạch, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

 

32. Hà Sỹ Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn.

 

33. Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

 

34. Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

 

35. Ma Trương Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

 

36. Hoàng Văn Thiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Na Rì.

 

37. Triệu Thị Thuý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

38. Dương Ngọc Thuyết, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải.

 

39. Hà Đức Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn.

 

40. Hà Văn Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

41. Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

42. Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 

43. Hà Văn Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

44. Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

45. Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

 

46. Dương Văn Tuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm.

 

47. Triệu Đức Văn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới.

 

V. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020-2025:

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII: Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII:

 

1. Phó Chủ nhiệm UBKT Thường trực: Hà Thị Đào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy.

 

2. Phó Chủ nhiệm UBKT: Lưu Ngọc Tâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 

3. Phó Chủ nhiệm UBKT: Phan Thị Nương, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

 

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII (xếp theo thứ tự A-B-C):

 

1. Nguyễn Duy Chuyền, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Chính sách và Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

2. Hoàng Lục Do, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

3. Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

 

4. Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng điều hành Phòng Nghiệp vụ 1, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 

5. Hoàng Minh Nguyên, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

 

6. Ma Trương Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (kiêm chức).

 

7. Trương Văn Vĩnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy./.