PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
TỈNH ỦY BẮC KẠN

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 870 718

Fax: 0209 3 870 115

Email: tinhuy@backan.gov.vn

II. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Bí thư Tỉnh ủy
Hoàng Duy Chinh

       

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Phương Thị Thanh

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Đăng Bình

 

III. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (xếp theo thứ tự A-B-C)

1. Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

3. Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

4. Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

5. Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6. Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

7. Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

9. Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

10. Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

11. Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

12. Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

13. Lê Dược Trung, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

14. Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

15. Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

IV. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (XẾP THEO THỨ TỰ A-B-C):

1. Hoàng Hà Bắc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

2. Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Dương Hữu Bường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

4. Lèng Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

5. Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

6. Vũ Đức Chính, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

7. Nông Bình Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn.

8. Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

9. Lương Văn Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

10. Hà Thị Đào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

11. Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

12. Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

13. Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

14. Đỗ Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông.

15. Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

16. Trần Công Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

17. Lê Văn Hội, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

18. Hà Sỹ Huân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

19. Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

20. Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

21. Hà Thị Liễu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

22. Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

23. Đồng Văn Lưu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

24. Tạc Văn Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

25. Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

26. Vi Văn Nghĩa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

27. Nông Quang Nhất, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

28. Hoàng Thanh Oai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

29. Triệu Thị Thu Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

30. Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

31. Bàn Văn Thạch, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

32. Hà Sỹ Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương.

33. Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

34. Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

35. Ma Trương Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

36. Hoàng Văn Thiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

37. Triệu Thị Thuý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

38. Dương Ngọc Thuyết, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ba Bể.

39. Hà Đức Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn.

40. Hà Văn Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

41. Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

42. Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

43. Hà Văn Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

44. Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

45. Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

46. Dương Văn Tuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm.

47. Triệu Đức Văn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới.

V. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII:

1. Vi Văn Nghĩa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

2. Lưu Ngọc Tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3. Phan Thị Nương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII (xếp theo thứ tự A-B-C):

1. Nguyễn Duy Chuyền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

2. Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm chức).

3. Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

4. Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng điều hành Phòng Nghiệp vụ 1, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

5. Hoàng Minh Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

6. Ma Trương Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm chức).

7. Trương Văn Vĩnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.