PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài chính mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá gửi hồ sơ năng lực đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Kạn (Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn là cơ quan thường trực Hội đồng) hiện đang có nhu cầu thuê các tổ chức tư vấn có năng lực cung cấp dịch vụ thẩm định giá để định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo yêu cầu định giá của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Kạn. Vì vậy đã có thư mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, hồ sơ năng lực bao gồm: Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; bản mô tả năng lực kinh nghiệm; thư chào phí dịch vụ thẩm định giá; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, trước 17h 00' ngày 15/6/2022.

Địa điểm: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, số 11, đường Trường Chinh, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (chỉ nhận qua Văn thư của Sở Tài chính).

Số điện thoại liên hệ: 0209.3871.033; đồng thời gửi file mềm (bản scan) vào địa chỉ email: quyenqt.tc@backan.gov.vn./.

Thu Cúc (tổng hợp)