PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
Ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ cấp thiết hiện nay, không phải chỉ riêng ở mỗi quốc gia mà là vấn đề chung của toàn cầu. Là tỉnh miền núi, Bắc Kạn chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu với các hiện tượng thiên tai mang tính bất thường. Song song với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, chú trọng thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các giải pháp ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu được tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực về: Xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển đô thị; bảo vệ môi trường…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cho biết, để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu, năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030… Gần đây nhất là triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã tích hợp lồng ghép phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu vào nội dung Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch này đang được tỉnh hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác
 phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Bên cạnh đó, hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch hiệp đồng ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng và các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, điều kiện… tham gia xử trí hiệu quả các tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 trạm quan trắc khí tượng, thủy văn quốc gia, trong đó có 3 trạm khí tượng, 4 trạm thủy văn cơ bản đáp ứng được nhu cầu số liệu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Theo Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ phát triển thêm 5 trạm khí tượng và 11 trạm thủy văn chuyên dùng; từng bước đầu tư xây dựng và hoàn thiện mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo hướng tự động, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Là tỉnh có nền kinh tế chủ yếu là phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, để thích ứng với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh đã sớm chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời tăng cường sử dụng giống chất lượng cao với cây lúa và các loại cây rau màu khác; đẩy mạnh áp dụng sản xuất tiêu chuẩn VietGAP hoặc tương đương. Ứng phó với thời tiết cực đoan, đặc biệt là hiện tượng El nino đang diễn ra trong những tháng gần đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai ngay các biện pháp, giải pháp cấp bách phòng chống hạn, thiếu nước, trong đó định hướng điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng cho phù hợp, chủ động chuyển đổi diện tích trồng lúa vùng thường xuyên bị khô hạn, chưa đảm bảo cấp nước sang cây trồng cạn; thực hiện tích trữ nước, điều tiết các hồ chứa nước...


Đập, hồ chứa nước Nặm Cắt (thành phố Bắc Kạn)

Phát huy thế mạnh về rừng, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc, duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức ổn định (73,4%), qua đó thúc đẩy việc giảm phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn cũng tích cực phối hợp triển khai thực hiện các quy định quốc tế liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, tham gia thị trường các-bon, thích ứng với biến đổi khí hậu.


Tích cực trồng rừng là một trong những biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
(Ảnh: Rừng trúc Pù Lầu, Yến Dương, Ba Bể)

Theo đánh giá của UBND tỉnh, mặc dù công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã được quan tâm triển khai song hiệu quả đem lại vẫn còn hạn chế. Bất cập hiện nay là do văn bản hướng dẫn của bộ, ngành chức năng còn thiếu và chưa đồng bộ; bên cạnh đó, Bắc Kạn cũng còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu; các nhiệm vụ, dự án ưu tiên đã đưa vào các chương trình, kế hoạch nhưng chưa bố trí được kinh phí triển khai thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh đang đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bbộ, ngành liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí hoặc huy động, lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các dự án về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án ưu tiên theo kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đã được phê duyệt nhưng chưa có kinh phí để triển khai thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Về phía UBND tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Quan tâm thực hiện các hoạt động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng bảo vệ bờ sông, suối; công trình hồ chứa nước phục vụ điều hòa không khí và cung cấp nước phục vụ đa mục tiêu…. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. Ưu tiên bố trí ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời tích cực tham gia thực hiện các quy định quốc tế liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, thị trường các-bon… thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Bích Huệ