PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn được lựa chọn thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm
Theo Thông báo số 107/TB-STNMT ngày 3/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, với tổng số 84 điểm, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn đã được lựa chọn để thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kết quả xác định, chấm điểm cụ thể như sau:

TT

NỘI DUNG

CHẤM ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

21,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ; có điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện.

11,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trang thiết bị bảo đảm cho việc đấu giá.

8,0

3

Trang thông tin điện tử đang hoạt động: Là đơn vị trực thuộc và sử dụng trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, không có trang thông tin điện tử riêng.

1,0

4

Điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến: Chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

0

5

Nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá: Có.

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

22,0

1

Phương án đấu giá: Có đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan.

4,0

2

Phương án đấu giá: Có đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao.

4,0

3

Phương án đấu giá: Có đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá.

4,0

4

Phương án đấu giá: Có đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá.

4,0

5

Phương án đấu giá: Có đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá.

3,0

6

Phương án đấu giá: Có đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá.

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

32,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá: Năm 2021, có 3 hợp đồng đấu giá tài sản về đấu giá quyền khai thác khoáng sản với Sở Tài nguyên và Môi trường.

3,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm: Mức chênh lệch trung bình của 3 hợp đồng đấu giá năm 2021 là 22%

12,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực): Hoạt động từ năm 2003 (trên 5 năm).

5,0

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản: Có 2 đấu giá viên.

2,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài: Có 2 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên.

3,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng: Năm 2021, nộp 71,3 triệu đồng.

3,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động.

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn: Có 1 người tập sự hành nghề.

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Có giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

 

Tổng số điểm

84

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố: Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được Bộ Tư pháp công bố tại Thông báo số 1637/TB-BTP ngày 24/5/2022

Đủ điều kiện

Thu Cúc