PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2
Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn (CDC Bắc Kạn) đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xét nghiệm khẳng định Covid-19 tại CDC Bắc Kạn

Để đạt được năng lực thực hiện xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2, CDC Bắc Kạn đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng các yêu cầu theo quy định; được rèn luyện thành thạo các kỹ thuật và tham gia chương trình ngoại kiểm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức. Trung tâm cũng đã tiến hành xây dựng tài liệu, hồ sơ quản lý chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 trình Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá, thẩm định.

Qua kiểm tra, đánh giá, ngày 08/02/2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã quyết định cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 cho CDC Bắc Kạn. Đây là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể CDC Bắc Kạn trong triển khai hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2.

Việc triển khai xét nghiệm khẳng định tại CDC Bắc Kạn sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện xét nghiệm. Với các cơ quan chuyên môn, khi có được kết quả xét nghiệm sớm cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thực hiện triển khai khoanh vùng và truy vết kịp thời./.

Ngọc Tú