PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trưởng thôn Bản Pá tích cực vận động Nhân dân trồng rừng
Đó là ông Hà Văn Trưởng vừa là người có uy tín vừa là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bản Pá, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới. Để phát triển kinh tế thôn, ông Hà Văn Trường đã vận động Nhân dân địa phương phát triển thế mạnh kinh tế từ trồng rừng, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ông Hà Văn Trưởng - Người có uy tín, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bản Pá chia sẻ kinh nghiệm Nhân dân
trồng rừng tại Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến, tiêu biểu vùng đồng bào
dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, năm 2023

Thôn Bản Pá nằm ở phía Tây Nam của xã Thanh Mai với tổng diện tích đất tự nhiên 120 ha, là nơi chung sống của 25 hộ người dân tộc Tày, Kinh, Dao cùng sinh sống. Kết quả phát triển kinh tế của thôn ngày càng được nâng lên qua các năm. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng khá đồng bộ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, đến nay, toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.

Diện mạo thôn Bản Pá ngày càng đổi thay nhờ người dân tích cực phát triển thế mạnh kinh tế từ trồng rừng, góp phần tích cực trong công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương. Những thành quả đó có đóng góp không nhỏ của ông Hà Văn Trưởng vừa là người có uy tín vừa là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bản Pá.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ, phát triển rừng và công tác dân vận, bản thân ông Hà Văn Trưởng đã vận động Nhân dân trong thôn phát triển thế mạnh kinh tế về trồng rừng, vận động khéo với nhiều cách làm phong phú đa dạng, năng động, sáng tạo.

Ông Hà Văn Trưởng chia sẻ, căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy xã, UBND xã trực tiếp giao nhiệm vụ cho người có uy tín vừa là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, vận động Nhân dân phát triển kinh tế từ thế mạnh của địa phương với trọng tâm là phát triển thế mạnh kinh tế về trồng rừng. Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác trồng rừng trên địa bàn xã Thanh Mai nói chung, thôn Bản Pá nói riêng đã được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia.

Theo ông Hà Văn Trưởng, từ khi có chương trình trồng rừng theo Dự án 327, Dự án 661 phủ xanh đồi núi trọc, bản thân ông đã vận động các hộ gia đình trồng được 120 ha các loại cây keo hom, keo úc, mỡ... Với phương châm vận động sâu sát cơ sở, “gần dân, trong dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, bản thân ông Trưởng thường xuyên đôn đốc vận động Nhân dân kiểm tra, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng trồng. Hiện nay, cả thôn không còn đồi núi trọc, rừng đã được che phủ, giúp người dân có nguồn thu nhập cao từ trồng rừng, tiêu biểu như các hộ gia đình ông Hà Văn Việt, Hà Văn Trưởng mỗi năm thu nhập khoảng 200 triệu từ rừng.

Ngoài vận động Nhân dân phát triển kinh tế từ trồng rừng, ông Hà Văn Trưởng còn tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với nhiều kết quả trong công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ông Hà Văn Trưởng vinh dự là một trong 59 người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu trong toàn tỉnh được biểu dương tại Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến, tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, năm 2023; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là người uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2022 ./.

Hương Dịu