PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình
Từ bao đời nay, gia đình Việt Nam là nơi hình thành nhân cách, trí tuệ và nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp trong sáng của mỗi con người, là nơi giữ gìn và lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình...”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Ng­ười, Đảng và Nhà n­ước ta luôn quan tâm chăm lo, xây dựng gia đình, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới đất n­ước, gia đình Việt Nam vẫn duy trì đ­ược nền tảng vững chắc, phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời cũng tiếp thu đ­ược những tinh hoa của thời đại.

Xác định vị trí, vai trò to lớn của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, ngày 28/6/2000, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ thị này xác định rõ: “Xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc là một mục tiêu quan trọng. Đề cao vai trò và trách nhiệm của gia đình, giúp đỡ và tạo điều kiện cần thiết để các gia đình thực hiện trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, tạo môi tr­ường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ em”.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Ngày Gia đình Việt Nam
(Ảnh: Giao lưu, gặp mặt các gia đình tiêu biểu của thành phố Bắc Kạn)

Bắc Kạn hiện có trên 81.000 hộ, bao gồm gia đình hạt nhân, gia đình truyền thống và gia đình nhiều thế hệ. Những năm qua, để giữ gìn và xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với thuần phong mỹ tục của từng địa phương, từng dân tộc như xây dựng Câu lạc bộ “Gia đình bền vững”, “Người chồng tâm lý”, “Phụ nữ cùng chia sẻ”, “Cha yêu con”… của các cấp Hội Phụ nữ. Ngành Văn hóa tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Bộ chỉ số về gia đình hạnh phúc, xây dựng mạng lưới cộng tác viên công tác gia đình ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp.

Các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học tốt. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt và vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình. Hằng năm, các cấp công đoàn tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, cao điểm là Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) theo chủ đề từng năm như “Kết nối yêu thương”, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc./.

Thu Trang