PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng các điều kiện để Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Hội trường tỉnh đã sẵn sàng phục vụ Đại hội

Đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh cho biết: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Ngày 11/7/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương đã hoàn thành trước 31/8/2020 theo đúng Kế hoạch. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 26-28/10/2020, đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được Tiểu ban Văn kiện Đại hội tập trung soạn thảo, tổ chức hội thảo xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, đội ngũ trí thức từ tháng 11/2019; gửi xin ý kiến 23 bộ, ngành Trung ương từ tháng 12/2019 và chỉnh sửa gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân từ tháng 02/2020 để xin ý kiến. Đặc biệt, sau khi tiếp thu ý kiến từ đại hội các đảng bộ trực thuộc, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã được Bộ Chính trị duyệt, cho ý kiến để hoàn thiện. Đến nay, toàn bộ văn kiện đã được tiếp thu, chỉnh sửa và in thành tài liệu phục vụ Đại hội.


Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh

Công tác nhân sự được thực hiện bám sát tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, đúng quy định, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đảm bảo các tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp. Phương án nhân sự đã được Bộ Chính trị xem xét, thông qua.

Theo đồng chí Hoàng Lục Do - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Trong đó, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được quan tâm, chú trọng. Sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW được ban hành, tỉnh đã tiến hành việc tổng kết, đánh giá công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có rà soát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 đối với cán bộ đương nhiệm tái cử, đồng thời rà soát, đánh giá từng trường hợp quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 làm cơ sở tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định của Trung ương.

Việc xây dựng phương án nhân sự, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đại hội được thực hiện nghiêm túc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu biểu quyết về cơ cấu, số lượng và các phương án nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh nhận xét, đánh giá, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh tổ chức khám sức khỏe cho các nhân sự được quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Hướng dẫn của Trung ương và Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình 05 bước đối với các đồng chí tái cử, các đồng chí tham gia lần đầu. Kết quả đã giới thiệu tái cử Ban Chấp hành 37 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí và 01 Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm, 05 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giới thiệu tham gia lần đầu Ban Chấp hành 16 đồng chí, Ban Thường vụ 08 đồng chí và 01 Phó Chủ nhiệm, 05  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, công tác tuyên truyền được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt; các nội dung liên quan đến Đại hội đã và đang được tuyên truyền thông qua các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng như tuyên truyền trực quan. Cùng với đó, công tác chuẩn bị hậu cần đều được quan tâm, có kế hoạch, phương án phù hợp để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XII diễn ra thành công./.

Hương Dịu