PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều 23/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm chỉ đạo, chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội như thành lập các tiểu ban, các tổ giúp việc ngay từ tháng 4/2019. Đồng chí đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các thành viên trong các tiểu ban, tổ công tác phục vụ, những cá nhân được trưng tập phục vụ quá trình tổ chức Đại hội. Đồng chí đề nghị tại Hội nghị này, các đại biểu thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến, đặc biệt là ý kiến rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, phân công thực hiện, tiến độ thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, tiểu ban… để hoàn thiện báo cáo, làm cơ sở cho những Đại hội tiếp theo.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và hoàn thành 4 nội dung quy định; tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, giữ vững nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật theo quy định; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra được tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo dân chủ chặt chẽ, đúng quy trình. Thực hiện công tác nhân sự tại Đại hội đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, khách quan, công tâm. Đại hội đã lựa chọn và bầu được số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo đúng đề án đã thông qua với chất lượng cao. Bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đủ số lượng theo đề án, đúng cơ cấu và phương án đã được Bộ Chính trị phê duyệt. Các đồng chí được bầu vào các chức danh trên đều đạt số phiếu bầu cao. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại biểu dự khuyết đủ số lượng quy định.

Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, công phu cả về nội dung, phương pháp; việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và công tác hậu cần, phục vụ được chỉ đạo sâu sát, chu đáo và thực hiện đạt kết quả tốt.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo đánh giá cũng như ý kiến trao đổi của đại biểu tại Hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII còn một số hạn chế. Công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan ở một số địa phương không kịp thời; một số đơn vị, địa phương tham mưu tuyên truyền thiếu chủ động. Việc tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Trong xây dựng văn kiện còn phải điều chỉnh nhiều lần do số liệu kinh tế - xã hội có thời điểm thiếu chính xác. Quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự có lúc còn lúng túng…

Các cá nhân nhận Bằng khen tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hương Dịu