PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
Chiều 30/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Lục Do - Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định số 2520-QĐNS/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 đồng chí, gồm:

Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Hà Thị Đào, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Lưu Ngọc Tâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Phan Thị Nương, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Trương Văn Vĩnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Hoàng Minh Nguyên, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Duy Chuyền, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Chính sách và Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Phòng điều hành Phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Đ/c Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Quyết định của Ban Bí thư
cho các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Lê Dược Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Bí thư chuẩn y 03 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Hà Thị Đào, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Lưu Ngọc Tâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Phan Thị Nương, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh chúc mừng 11 đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ bầu và được Ban Bí thư phê chuẩn là Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị các đồng chí luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết tham mưu cho cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt nhất.

Thay mặt các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Dược Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; khẳng định trong thời gian tới, các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao để làm hạt nhân chính trị, hạt nhân lãnh đạo xây dựng cơ quan UBKT Tỉnh ủy và xây dựng ngành Kiểm tra tỉnh Bắc Kạn ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương cũng như Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành…/.

Hương Dịu