PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tập trung kiện toàn cán bộ chủ chốt sau Đại hội
Sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Bắc Kạn đã chú trọng, sắp xếp đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo sự ổn định, kế thừa liên tục trong công tác cán bộ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bắc Kạn đã chuẩn bị các điều kiện để các cấp tổ chức Đại hội đảm bảo về mọi mặt. Cấp cơ sở đã hoàn thành Đại hội trước ngày 30/6/2020. Cấp huyện và tương đương hoàn thành Đại hội trước 31/8/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được tổ chức thành công trong thời gian từ 26 - 28/10/2020.

Ngay sau Đại hội, cùng với việc sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới và thực hiện chế độ, chính sách đối với những đồng chí không tái cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao công tác sắp xếp, bố trí vào các chức danh chủ chốt còn thiếu khuyết.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX

Ở cấp cơ sở, nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cũng như các chức danh chủ chốt của các đảng bộ xã, thị trấn đảm bảo về thành phần, cơ cấu. Nhiều đồng chí được tái cử với số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ cao. Cấp ủy các xã, thị trấn đã thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội.

Đầu tháng 5/2020, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong những Đảng bộ sớm tiến hành tổ chức Đại hội sau sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hàng Đảng bộ thị trấn khóa VI; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc không trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 nên Đảng bộ đã được chỉ đạo, hướng dẫn để kiện toàn chức danh này.

Cùng với cấp cơ sở, ở cấp huyện và tương đương cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, nhân sự các Đảng bộ được phê duyệt bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, số dư theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đối với những đồng chí không tái cử hoặc không đủ điều kiện tái cử, các cấp ủy đã kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

Ở cấp tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII với 47 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã bầu 13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Công tác nhân sự Đại hội được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng và đúng quy trình. Công tác bầu cử đảm bảo tuân thủ quy chế bầu cử trong đảng.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp cuối năm để đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và tiến hành bầu bổ sung đối với các chức danh còn thiếu. Kỳ họp đã miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và 05 Ủy viên UBND tỉnh theo quy định, đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị để công bố các nghị quyết, quyết định phê chuẩn.

Cùng với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cũng đã họp thực hiện công tác cán bộ, kiện toàn chức danh Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Công Hòa (bên trái)
giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phát biểu tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ đầu tiên sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh cho biết, việc kiện toàn công tác cán bộ được thực hiện theo đề án nhân sự Đại hội đã biểu quyết và bầu vào Ban Chấp hành. Cụ thể hóa các nội dung đó, Ban Thường vụ đã thống nhất bổ nhiệm Trưởng ban, Giám đốc một số sở, ban, ngành. Nhấn mạnh “thêm cán bộ là thêm sức mạnh”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, kỹ năng và phương pháp công tác để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị mình phụ trách đoàn kết vững mạnh, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thắng lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt sau Đại hội Đảng các cấp, Bắc Kạn đã sớm ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể và năng lực, sở trường công tác của mỗi cán bộ trong xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống./.

Hương Lan