PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tham dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ
Chiều 23/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Theo Bộ KH&CN, trong thời gian qua, thị trường KH&CN đã được hình thành, từng bước hoàn thiện và đạt một số kết quả nhất định. Hiện nay, cả nước có trên 800 tổ chức trung gian thị trường KH&CN các loại đã được hình thành, trong đó có hơn 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, 1 sàn giao dịch vùng Duyên hải Bắc Bộ, 1 cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN, 1 nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Công tác xúc tiến thị trường KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN tăng với tốc độ bình quân đạt 20,9%/năm. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trung bình giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,47%.

Đối với Bắc Kạn, trong những năm qua, hoạt động quản lý nhà nước về phát triển thị trường KH&CN đã có nhiều cố gắng, tích cực khắc phục khó khăn, triển khai nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất tại địa phương. Kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời là cơ sở cho việc định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đến nay, tỉnh đã có 6 sản được bảo hộ về Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể gồm: Quýt Bắc Kạn, hồng không hạt, miến dong, gạo nếp Khẩu Nua Lếch, gạo bao thai Chợ Đồn, chè Shan tuyết Bằng Phúc và đang xây dựng hồ sơ bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho 2 sản phẩm vịt bầu cổ xanh, bí xanh thơm Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá sự vận hành của thị trường KH&CN ở Việt Nam; giải pháp để tăng cường vai trò của Nhà nước trong định hướng, điều tiết và hỗ trợ hiệu quả cho thị trường KH&CN phát triển trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thị trường KH&CN ở nước ta là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, Đảng luôn xác định ứng dụng KH&CN trong phát triển là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và là một trong 3 đột phá chiến lược cần được ưu tiên đầu tư trước một bước của các cấp, ngành.

Để phát triển thị trường KH&CN cần phải lấy khoa học là nền tảng, nhà khoa học làm động lực và doanh nghiệp làm trung tâm để huy động tối đa nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ra nhập chuỗi sản xuất. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến thị trường KH&CN một cách đồng bộ, hiệu quả và hội nhập, phù hợp hoàn cảnh nước ta và thông lệ quốc tế.

Nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng và triển khai đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh theo hướng giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và trách nhiệm thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN. Đầu tư, nâng cấp và phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia, sàn giao dịch công nghệ tại các thành phố lớn và một số sàn giao dịch công nghệ cấp vùng có vai trò đầu mối, cung cấp các dịch vụ công có tính hệ thống, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức trung gian khác thực hiện các dịch vụ tư vấn, môi giới về thị trường KH&CN. Liên kết các sàn giao dịch công nghệ quốc gia, các sàn giao dịch công nghệ vùng, địa phương; phát triển mạng lưới các điểm kết nối cung - cầu trong cả nước về thị trường KH&CN, thực hiện liên thông giữa thị trường KH&CN trong nước với quốc tế. Hỗ trợ cung cấp thông tin một cách hệ thống về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với chuyên gia KH&CN là người nước ngoài và chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động phát triển thị trường KH&CN của Việt Nam. Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, trang thông tin điện tử tương tác, các ứng dụng trên các phương tiện số cầm tay cũng như ứng dụng tiện ích mạng xã hội hỗ trợ người sử dụng cũng như các doanh nghiệp./.

Thu Trang