PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII ra mắt Đại hội
Chiều 28/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Được Đại hội tin tưởng và tín nhiệm là vinh dự nhưng đó cũng là trách nhiệm, thử thách lớn của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII xin hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, từng đồng chí Ủy viên BCH không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, kỹ năng công tác, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra./.

Nhóm PV Cổng Thông tin điện tử tỉnh