PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Chiều 30/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ tư để bàn các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với: Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; sự cần thiết đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị; bố trí vốn thực hiện Dự án Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; đề xuất nội dung để đưa vào chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2021; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã thông qua báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tiếp thu ý kiến góp ý vào các dự thảo: Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo dự kiến về thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; thống nhất về nội dung, chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai (khóa XII) nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ./.

Hương Dịu