PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp Giấy phép cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường
Ngày 15/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Giấy phép số 2413/GPMT-UBND cấp phép cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam có địa chỉ tại tổ 17, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Váng, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Diện tích của Dự án là 6,41 ha; công suất khai thác 21.000 m3/năm.

Công suất sản xuất: Gạch không nung 20 triệu viên/năm; trạm trộn bê tông tươi thương phẩm 4.800 m3/năm; dây truyền đúc cống xi măng 2.830m3/năm.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam có trách nhiệm:

Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Đối với khai thác đá và sản xuất gạch không nung, thời hạn của Giấy phép là 10 năm (từ ngày 30/11/2022 đến ngày 30/11/2032).

Đối với trạm trộn bê tông tươi thương phẩm và dây truyền đúc cống xi măng: Thời gian hoạt động theo thời gian xây dựng Dự án tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

 UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi  trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Bế Hiền