PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới: 35 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Sau 02 ngày làm việc (08-09/8/2020) khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công, tốt đẹp. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khoá VI ra mắt Đại hội (Ảnh baobackan.org.vn)

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Mới đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 7,8%/năm; thu nhập bình quân tăng từ 19,2 triệu đồng năm 2015 lên 31 triệu đồng/người vào năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,32% năm 2015 xuống còn 14,53% năm 2020; trung bình giảm 2,3%/năm… Kết cấu hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế tập thể được chú trọng phát triển; đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Các chế độ chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng cao…

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Mới phấn đấu thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 20 tỷ đồng; lương thực bình quân đạt trên 450 kg/người/năm; diện tích trồng rừng hằng năm đạt 1.000 ha; phấn đấu có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; hằng năm thành lập mới 02 hợp tác xã, đến năm 2025 có 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó có 04 sản phẩm đạt 4 sao; xây dựng mới 05 trường học đạt chuẩn Quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 2%; 87% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá; hằng năm kết nạp mới 100 đảng viên trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Mới đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XI.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Huyện Chợ Mới tiếp tục khai thác tối đa, hiệu quả lợi thế, tiềm năng của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi gắn với Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035”; tập trung đầu tư nguồn lực phát triển cây ăn quả đặc sản, có giá trị kinh tế cao; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh điều chỉnh quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2 và Cụm công nghiệp Quảng Chu; phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chế biến nông lâm sản; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ…

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội cũng đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khoá VI; bầu 04 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Triệu Đức Văn tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Chợ Mới khoá VI; các đồng chí Hoàng Nguyễn Việt và Hà Đức Huấn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Diệp Văn Năm được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã bầu 28 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII./.

Thu Cúc (tổng hợp)