PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe phù Đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm học 2019 - 2020 sang năm học 2020 - 2021
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn vừa có thông báo chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm học 2019 - 2020 sang năm học 2020 - 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Thông báo số 308/TB-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 sang năm 2021 và điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X; Công văn số 2855/UBND-VXNV của UBND tỉnh ngày 25/5/2020 về việc đồng ý chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm học 2019 - 2020 sang năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn thông báo chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm học 2019 - 2020 sang năm học 2020 - 2021.

Dự kiến, thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm học 2020 - 2021 sẽ diễn ra trong tháng 3/2021./.

 

Thu Trang