PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020” bắt đầu từ 8h00 ngày 15/9/2020
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chính thức bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/9/2020, kết thúc cùng giờ ngày 15/10/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp Bắc Kạn tại địa chỉ: http://sotuphap.backan.gov.vn.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi./.

Thu Trang