PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII thành công tốt đẹp
Sau 2 ngày (6-7/8/2020) làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng quà chúc mừng Đại hội (Ảnh: baobackan.org.vn)

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, huy động tối đa các nguồn lực, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 17.414,26 tấn, bình quân 594kg/người/năm; bình quân mỗi năm trồng mới rừng được 893 ha, đạt 179% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, duy trì độ che phủ rừng trên 66,4%; thu ngân sách nhà nước đạt bình quân 14,3 tỷ đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm 4,19%/năm, hiện còn 34,17%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; hiện 95,1% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số thôn có đường xe máy đi lại thuận tiện vào mùa khô...

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, huyện có 01 xã được công nhận xã nông thôn mới, dự kiến năm 2020 có thêm 01 xã đạt chuẩn; số tiêu chí đạt bình quân 10 tiêu chí/xã, tăng 08 tiêu chí so với năm 2010, tăng 05 tiêu chí so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong lĩnh vực xã hội, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục được duy trì; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị luôn được quan tâm, kiện toàn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, sản lượng lương thực ổn định ở mức 17.500 tấn/năm; bình quân lương thực đạt trên 590 kg/người/năm; trồng mới 100 ha cây dẻ; duy trì diện tích trồng cây thuốc lá 700 ha/năm, Khẩu nua lếch 100 ha/năm; mỗi năm trồng 350 ha rừng; phát triển đàn đại gia súc 12.500 con, đàn lợn 25.000 con; có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới khoảng 75 km đường giao thông, 70% số thôn có mặt đường cứng hóa; thu ngân sách đạt 20 tỷ đồng; xây dựng thêm 05 trường học đạt chuẩn Quốc gia, 100% các xã có nhà văn hóa theo chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm mới cho 2.000 người, 1.250 người được đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,5%-4%/năm; hằng năm, Đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87% trở lên; kết nạp mới 120 đảng viên/năm; xếp loại cải cách hành chính hằng năm đạt loại tốt trở lên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Ngân Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Ngân Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, cùng với phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện cần chú trọng khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực; chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đến sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác xây dựng Đảng... từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Theo đúng nội dung Chương trình, Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn khóa XXII ra mặt Đại hội (Ảnh baobackan.org.vn)

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 05 đồng chí; bầu 28 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Hà Sỹ Thắng - Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn khoá XXI tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện uỷ khoá XXII; các đồng chí Chu Thị Huyền và Hoàng Thị Ngọc Lan được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy./.

Thu Cúc