PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, chiều 18/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện Bạch Thông khóa XV

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện đúng quy trình bầu cử trong Đảng để bầu 35 đồng chí có đủ năng lực, trình độ vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Đồng Văn Lưu đã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu ra 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Đại hội đã dành thời gian thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Thống nhất với các giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.


Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Đồng Văn Lưu- Bí thư Huyện ủy Bạch Thông đã hoan nghênh các cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân đã có nhiều cố gắng, góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XV. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ cùng Nhân dân các dân tộc đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội xác định. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng khẩn trương phổ biến, tuyên truyền kết quả thành công đại hội đến với Nhân dân, sớm xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết toàn khóa, hoàn thiện các văn bản liên quan./.

Theo baobackan.org.vn