PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ngày 23/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Đại hội có các đồng chí: Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phương Thị Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Triệu Đức Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.


Các đại biểu tham dự Đại hội

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh, trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019. Sau khi được kiện toàn, trong điều kiện cơ quan mới được thành lập với nhiều khó khăn, Đảng ủy và các chi ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh ngày càng được nâng cao; đảm bảo theo đúng quy chế làm việc, chương trình công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Văn phòng đã tham mưu giúp Đoàn ĐBQH thực hiện tốt vai trò của cơ quan dân cử, truyền tải được nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân trong tỉnh với Quốc hội. Giúp Thường trực HĐND tỉnh chủ động, phối hợp hiệu quả với UBND tỉnh trong tổ chức các kỳ họp để HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tham mưu cho Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh triển khai công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, công tác tổ chức, hành chính, công tác thông tin tuyên truyền, công tác phục vụ các đoàn khách đến tỉnh Bắc Kạn... được triển khai thực hiện tốt.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; phát huy vai trò nêu gương, tự phê bình và phê bình, nhất là trong cán bộ chủ chốt. Với số lượng 84 đảng viên, hằng năm, 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: 100% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Đảng bộ được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng gồm 04 đồng chí. Đồng chí Vũ Đức Chính được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng.


Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Đức Chính - Bí thư Đảng bộ Văn phòng bày tỏ quyết tâm của toàn Đảng bộ phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước; không ngừng học hỏi, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Hương Lan