PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn quan tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp
Thời gian qua, Bắc Kạn đã quan tâm công tác thu hút đầu tư và phát triển các cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hạ tầng Cụm Công nghiệp Huyền Tụng đang được đầu tư xây dựng

Công tác đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm triển khai nhằm đảm bảo hạ tầng cho hoạt động phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cả nước, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Bắc Kạn tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh, như: Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với vùng nguyên liệu; ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản với sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn phát triển 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích 903,4 ha, trong đó chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 2021 - 2030 phát triển 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích 676,4 ha; tầm nhìn đến năm 2050 phát triển mở rộng cụm công nghiệp với tổng diện tích là 227 ha (hiện đã trình Hội đồng thẩm định).

Khó khăn đối với Bắc Kạn là tỉnh miền núi, nằm sâu trong nội địa với địa hình đồi núi có độ dốc cao, chia cắt mạnh nên kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt ngành công nghiệp chưa phát triển. Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp cũng còn nhiều hạn chế do thiếu mặt bằng sạch, thiếu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Mặc dù vậy, Bắc Kạn đã quan tâm triển khai nhiệm vụ này.

Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động thực hiện công tác thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư.

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn có 6 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 186,4 ha. Trong đó, Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông có quy mô diện tích 43 ha do Công ty Cổ phần Nhựa đường Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư; Cụm Công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới quy mô diện tích 74,4 ha do Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn làm chủ đầu tư; Cụm Công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn quy mô diện tích 16 ha được đầu tư từ nguồn ngân sách và do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Đối với 3 cụm công nghiệp còn lại do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư gồm: Cụm Công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì (15 ha); Cụm Công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (20 ha) và Cụm Công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể (18 ha).

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025 đối với Cụm Công nghiệp Quảng Chu 1 với diện tích dự kiến 70 ha tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Khi đi vào hoạt động, các cụm công nghiệp này sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có tiềm năng, lợi thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững./.

Hương Lan