PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh việc cài đặt Bluezone
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn đã có Công văn đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống Trang, Cổng thông tin của các đơn vị theo một số nội dung tuyên truyền như sau:

1. Các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt ứng dụng Bluezone. Từng cá nhân gương mẫu cài đặt cho mình và người thân. Cơ quan cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào ra của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone. 

2. Các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài Bluezone.

3. Các cấp học, các cơ sở đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân.

4. Hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các kênh wifi công cộng, bến xe, phương tiện giao thông vận tải công cộng. Khách du lịch đến địa bàn cần nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại di động.

5. Các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp,... trên địa bàn tỉnh phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài ứng dụng Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở.

6. Triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại.

7. Tăng cường đưa tin kịp thời và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền thanh, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử về các biện pháp phòng chống dịch và hướng dẫn cài ứng dụng ứng dụng Bluezone.

8. Triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn và định kỳ nhắc lại.

9. Triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng về cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/

Bích Huệ