PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia
Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận Trường THCS Đức Xuân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Theo kế hoạch, năm 2024, cả tỉnh phấn đấu xây dựng 21 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 7 trường TH&THCS, 2 trường THCS.

Triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được một số kết quả. Nhiều công trình, hạng mục công trình đã và đang triển khai thực hiện, dự kiến đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, tiêu biểu như Trường Mầm non Nguyên Phúc, Trường TH&THCS Vũ Muộn (huyện Bạch Thông); Trường Mầm non Quang Phong, Trường Mầm non Lương Thượng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (huyện Na Rì); Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Công Bằng (huyện Pác Nặm)...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tiến độ xây dựng một số hạng mục công trình trường học còn chậm, một số trường chưa triển khai thi công; một số trường còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thanh lý tài sản, thiếu diện tích mặt bằng, chưa được phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy, chưa bố trí được nguồn vốn hoặc thiếu vốn thực hiện, chưa bố trí được quỹ đất để mở rộng sân chơi, bãi tập...

Để đảm bảo tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch năm 2024, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường nguồn lực và có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình. Thực hiện mua sắm trang thiết bị và phê duyệt, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Trong quá trình thực hiện, chủ động phối hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2024, coi đây là một trong các tiêu chí xem xét đánh giá thi đua cuối năm.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các địa phương trong thực hiện phê duyệt, thẩm định hồ sơ, kiểm định chất lượng hệ thống phòng cháy, chữa cháy của các trường học và kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy trước khi bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ hoàn thành đánh giá, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2024.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình cơ sở vật chất, tiến độ thực hiện xây dựng các hạng mục trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024, 2025; đề xuất bổ sung hạng mục đầu tư trong trường hợp nếu thực hiện nhưng trường vẫn chưa đảm bảo đạt chuẩn./.

Ngọc Tú