PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng chí Hoàng Duy Chinh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 28/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và thực hiện một số nội dung theo chương trình Đại hội đã đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đ/c Hoàng Duy Chinh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XII

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Phương Thị Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII gồm 11 đồng chí; đồng chí Lê Dược Trung - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII.

Thực hiện chương trình làm việc trong sáng 28/10/2020, Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử, tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Cùng với đó, Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện thảo luận tại tổ về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành phiên bế mạc./.

Nhóm PV Cổng Thông tin điện tử tỉnh