PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hơn 6,4 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Theo báo cáo của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 9.092 người lao động, 468 đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được Nhà nước hỗ trợ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, có 458 đơn vị, doanh nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp với tổng số 6.907 người lao động; hỗ trợ 1 doanh nghiệp với 19 người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng; hỗ trợ 2 đơn vị ngừng việc với 12 lao động; hỗ trợ 5 đơn vị người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với 93 người lao động.

Cùng với đó, tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho 118 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ 1.834 lao động và trẻ em điều trị Covid-19; hỗ trợ 2 viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ 90 hộ kinh doanh; hỗ trợ 3 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Tổng số tiền đã hỗ trợ là 6,410 tỷ đồng./.

Bích Huệ