PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khắc phục khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Năm 2022, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu được giao theo Kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ảnh hưởng, tác động sâu sắc nhất phải kể đến là đại dịch Covid-19 lây lan rộng sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, đời sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn dẫn đến công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT không thể triển khai theo đúng kế hoạch.

Mặt khác, năm 2022, chính sách BHXH tự nguyện thay đổi do tăng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ, kéo theo mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng lên gấp hơn 2 lần nên nhiều người dừng tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, tại các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, người dân tộc thiểu số sẽ không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT nên cũng ảnh hưởng đến số lượng người tham gia.

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội và quyền lợi của người dân, duy trì và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 5/4/2022 về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022, trong đó đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Nhân viên BHXH tỉnh tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh tại thành phố Bắc Kạn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong thực hiện công tác BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền; phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư để trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu về tình hình doanh nghiệp, đơn vị đăng ký thành lập mới; phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT và quản lý Quỹ khám chữa bệnh BHYT…

Đáng chú ý, trong tháng 4/2022, BHXH tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động, Tháng BHXH toàn dân năm 2022; tổ chức các hội nghị đối thoại về chính sách BHXH, BHYT - chính sách lao động, tiền lương tại các đơn vị sử dụng lao động.

Đầu tháng 5/2022, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức các hội nghị tư vấn, tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố. Ngay trong ngày ra quân, đã có 86 người tham gia BHXH tự nguyện, 213 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHXH cho người tham gia đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến hết ngày 31/5/2022, toàn tỉnh có 22.841/23.881 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 95,6% kế hoạch; 9.185/16.571 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 55,4% kế hoạch; 16.868/17.949 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 94% kế hoạch; 308.000/314.241 người tham gia BHYT, đạt 98% kế hoạch.

Cũng đến thời điểm này, BHXH đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 10.935 người; chi trả trợ cấp một lần cho 1.517 người; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 3.214 lượt người; chi trả từ Quỹ BHYT cho 171.764 lượt người khám chữa bệnh.

Như vậy, tính đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh cơ bản đạt tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; vượt tỷ lệ bao phủ về BHYT. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện thấp, mới đạt 71% theo kế hoạch tỉnh giao. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm tỷ lệ khá cao với 31.771 triệu đồng, chiếm 4,17% tổng số phải thu; số người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM còn hạn chế…

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với ngành BHXH tỉnh trong thời gian tới là tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để duy trì, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, tiệm cận mục tiêu “BHXH cho mọi người lao động và BHXH toàn dân”; đồng thời thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, tăng cường các giải pháp thu, thu hồi nợ đọng, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bích Huệ