PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khảo sát, đánh giá nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh Bắc Kạn
Đây là đề tài khoa học vừa được UBND tỉnh phê duyệt, giao cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Trung tâm Triển khai Công nghệ khoáng chất Hà Nội thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một góc hồ Ba Bể

Đề tài do TS. Tô Xuân Bản - Phó Trưởng Khoa Khoa học và Địa chất, Trưởng Bộ môn Khoáng thạch và Địa hóa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội làm Chủ nhiệm. Với thời gian thực hiện từ tháng 3/2022 - 2/2024, mục tiêu chung của Đề tài là đánh giá được tổng thể các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên (TNDLTN), đề xuất giải pháp nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ ngành du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Về mục tiêu cụ thể, Đề tài hướng tới xây dựng được cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch hang động và du lịch tự nhiên khác của tỉnh Bắc Kạn; đánh giá sơ bộ được tiềm năng đá mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; chế tác thử nghiệm sản phẩm đá mỹ nghệ phục vụ du lịch và tiêu dùng của tỉnh Bắc Kạn; ứng dụng WebGIS để khai thác cơ sở dữ liệu và các dịch vụ chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Đề tài xác định thực hiện 5 nhóm nội dung để đạt mục tiêu đã đề ra, gồm: (1) Thu thập các tài liệu phục vụ đánh giá tổng quan các điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Kạn trong mối liên quan với các tài nguyên du lịch tự nhiên, đá quý, đá mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; (2) Khảo sát, đánh giá các hang động và các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên khác như cảnh quan địa hình vùng núi karst, các hang động, thác nước, hệ thống sông, hồ, di sản địa chất; (3) Khảo sát, đánh giá các loại đá mỹ nghệ, lấy mẫu chế tác thử các sản phẩm phục vụ du lịch; (4) Hệ thống hóa các số liệu thu thập, xây dựng bản đồ các cụm du lịch; xây dựng hệ thống chia sẻ dữ liệu TNDLTN tỉnh Bắc Kạn và phần mềm tra cứu, khai thác thông tin trên nền tảng WebGIS; (5) Tổ chức 2 hội thảo về tài nguyên du lịch hang động và du lịch tự nhiên khác tỉnh Bắc Kạn; tài nguyên đá mỹ nghệ tỉnh Bắc Kạn.

Để Đề tài triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đơn vị thực hiện Đề tài tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ yêu cầu. Chủ nhiệm Đề tài phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Đề tài theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá Đề tài theo quy định, định kỳ báo cáo 6 tháng/lần với Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan quản lý); khi kết thúc Đề tài có báo cáo đánh giá kết quả toàn diện để Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu…/.

Hương Dịu