PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 29 từ 10/07/2023 đến 16/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp rà soát tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công do một số sở, ngành làm chủ đầu tưTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Nghe ý tưởng quy hoạch các dự án trên địa bàn thành phố Bắc KạnTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự kỳ họp HĐND huyện Chợ ĐồnHuyện Chợ Đồn
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa07:30Làm việc với các cơ sở sản xuất miến dongHuyện Ba Bể
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnhTòa nhà 3PAD

(Lịch thay đổi được tô đỏ)