PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 28 từ 04/07/2022 đến 10/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 86 đến hết ngày 29/7/2022 Hà Nội
Các Phó Chủ tịch: Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Dự Hội nghị biểu dương người có công/dự sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm/ dự Hội nghị sơ kết khối thi đua Văn hóa – Xã hộiNhà khách tỉnh/Tỉnh ủy/Sở Giáo dục và Đào tạo

(Lịch thay đổi được tô đỏ)