PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 29 từ 10/07/2023 đến 16/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự hội nghị sơ kết 6 tháng Hội cựu thanh niên xung phongHội CTNXP
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp thông qua Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2022-2025Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)