PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 3 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên08:00Họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộngTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng08:00Kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ KTXH 2021 tại huyện Chợ ĐồnHuyện Chợ Đồn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng14:00Họp BCĐ, BTC Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm học 2020-2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng và Tổng kết hoạt động năm 2020 của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ ThuậtLiên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự HN tổng kết ngành Nông nghiệp tại Sở Nông nghiệp và PTNT.Sở Nông nghiệp và PTNT.

(Lịch thay đổi được tô đỏ)