PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 3 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Long Hải08:00Hội ý Thường trực Tỉnh ủy; dự tiếp đoàn công tác của Tỉnh ủy Bắc Ninh tại trụ sở Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Chủ tịch Nguyễn Long Hải14:00Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại huyện ủy Pác NặmHuyện Pác Nặm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên09:00Làm việc với Sở Tài chính nghe về định mức phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị trực tuyến ngành tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông của Bộ TTTT.Trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng15:00BCS đảng UBND tỉnh làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủyTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự HN triển khai phương án kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Hà Nội.Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)