PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 4 từ 22/01/2024 đến 28/01/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:30Hội ý công tác với một số đơn vịTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Họp xem xét tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ phát triển du lịch Ba Bể tại Vườn Quốc gia Ba BểVườn Quốc gia Ba Bể
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất15:00Dự Hội nghị tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 tại Cục Quản lý thị trường tỉnhCục Quản lý thị trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)