PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 4 từ 18/01/2021 đến 24/01/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Long Hải07:30Hội ý thường trực Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Chủ tịch Nguyễn Long Hải10:00Họp công tác tuyển dụng tại trụ sở UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên08:00Kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Chợ Mới, huyện Ngân SơnHuyện Chợ Mới, huyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng10:00Họp công tác tuyển dụng tại trụ sở UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng14:00Dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020 tại Sở Y tếSở Y tế
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tại Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)