PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 4 từ 16/01/2023 đến 22/01/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên07:00Thăm tặng quà các hộ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khănCác địa phương
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng09:00Họp tổ thẩm định cán bộ dự thi CVCCTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)