PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 16 từ 15/04/2024 đến 21/04/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộngTỉnh ủy
PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024 tại Trung tâm VHTTTT huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Đồn
PCT Nông Quang Nhất08:00Họp Hội đồng Khoa học công nghệSở Khoa học và Công nghệ
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00: Họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm tại Tỉnh uỷTỉnh ủy
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình19:30Dự Khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tại Hội trường NVH huyện Ngân SơnHuyện Ngân Sơn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)