PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 15 từ 05/04/2021 đến 11/04/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh14:00Giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng10:00Dự công bố Quyết định kiểm toánTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Lễ công bố NTM tại xã Nghĩa Tá, huyện Chợ ĐồnTrụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)