PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Dự Diễn đàn Khoa học công nghệSở Khoa học và Công nghệ
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp rà soát công tác chuẩn bị đầu tư tuyến Na Hang – Tuyên QuangTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp rà soát tiến độ các quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần du lịch Ba BểHuyện Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)