PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 22 từ 22/05/2023 đến 28/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên14:00Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp HĐ tư vấn công tác cán bộTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng15:30Dự họp HĐND huyện Na RìHuyện Na Rì
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc KạnSở Kế hoạch và Đầu tư

(Lịch thay đổi được tô đỏ)