PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên07:00Đi công tác Hà Nội
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh hồ Ba BểỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa09:00Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh HTX Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp Thường trực HĐND tỉnh (mở rộng)Trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)