PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 20 từ 08/05/2023 đến 14/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Họp Thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp rà soát tiến độ dự án đường thành phố Bắc kạn- hồ Ba BểTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự họp chi bộHuyện Na Rì
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa13:00Đi công tác tại tỉnh Lào CaiTỉnh Lào Cai

(Lịch thay đổi được tô đỏ)