PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên09:00Làm việc với nhà đầu tư Đức Xuân 4Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023Vườn Quốc gia Ba Bể
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội nghị giao ban của TTHĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thành phốHuyện Ba Bể
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần du lịch Ba BểHuyện Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)